โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ“ เซ็นสัญญาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา ”
 
     

ระยะเวลาในการดำเนินการ :  ระหว่างวันที่ 19 กันยายน  2561

สถานที่จัดโครงการ  :  ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุด ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดสงขลา

บาคาร่าออนไลน์