โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ต.ค.61 ถึงวันที่ 26 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
 
     

ในวันที่ 28 กันยายน 2561  ณ โรงเรียน ตชด.พลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี  อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และโรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา