โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
 
     

การประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562    

ในวันพุธที่ 14  พฤศจิกายน  2561  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ห้องแหล่งการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สล็อตออนไลน์