โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมร่วมกันเพื่อหารือร่วมกันกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
 
     

การประชุมร่วมกันเพื่อหารือร่วมกันกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ อ.เมือง จ.สงขลา

ฟรีเครดิต