โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมร่วมกันเพื่อหารือร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 
     

การประชุมร่วมกันเพื่อหารือร่วมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สล็อต