โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ : ฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
 
     

โครงการ : ฝึกอบรมการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สถานที่จัดโครงการ  : ณ หอประชุมปริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

หลักการและเหตุผล

                 เนื่องด้วยโรงเรียนในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ เป็นพื้นที่ห่างไกลและการเดินทางค่อนข้างลำบากและสภาพบริบทที่ต่างกัน ทางโครงการจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถป้องกันและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา

 

วัตถุประสงค์ :

1  เพื่อให้ครูได้มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

2  เพื่อให้ครูได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ได้

บาคาร่า