โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ นิเทศติดตามและประเมินผลการสอน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2562