โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.62 ถึงวันที่ 1 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ การพัฒนาการจัดหนังสือลงระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 30- 31 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา