โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
   
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก
    การนิเทศการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
 
นิเทศวันที่ 17 มกราคม 2561 นิเทศวันที่ 23 มกราคม 2561 นิเทศวันที่ 25 มกราคม 2561 นิเทศวันที่ 30 มกราคม 2561 นิเทศวันที่ 31 มกราคม 2561 นิเทศวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นิเทศวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 
-->  page 1