โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรด้านการสอน
โครงการพัฒนานักเรียน
 
 
โครงการพัฒนานักเรียน กลับหน้าหลัก
      โครงการค่ายบูรณาการภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพระราชดำริฯ
ไม่พบข้อมูล
-->