โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ
test
test
test
test
 
 
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ กลับหน้าหลัก
      โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย
-->  page 1