โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
เกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ
test
test
test
test
 
 
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ กลับหน้าหลัก
      โรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล จำนวน 10 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน (บูโหลนเลและบูโหลนดอน)
โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง
โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะยาว
โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
-->  page 1