โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
การนิเทศการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก
    โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุ่งไม้ด้วน 2) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล–คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
-->  หน้า 1