โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
การนิเทศการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
การนิเทศครูสอนภาษามลายูกลาง
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก
     
ไม่พบข้อมูล
-->