โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
การนิเทศการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
การนิเทศครูสอนภาษามลายูกลาง
 
กิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก
    การนิเทศการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
นิเทศวันที่ 17 มกราคม 2561
นิเทศวันที่ 23 มกราคม 2561
นิเทศวันที่ 25 มกราคม 2561
นิเทศวันที่ 30 มกราคม 2561
นิเทศวันที่ 31 มกราคม 2561
นิเทศวันที่ 6 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 13 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 14 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 20 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 21 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 27 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 28 มิถุนายน 2561
นิเทศวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
-->  หน้า 1