มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
โครงการค่ายบูรณาการภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โครงการเข้าร่วม “ เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ ”
โครงการ“ เซ็นสัญญาการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนา ”
โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ปี 2560
โครงการเข้าร่วม “ ค่ายภูมิศาสตร์ (ครั้งที่ 9) ”
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา


หน้าที่ :