โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ
 
โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ กลับหน้าหลัก

โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

          โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  43 จำนวน  15  โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 11  บ้านบาโรย  ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา  จ.สงขลา

2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ  อ.สะเดา  จ.สงขลา

3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 4  บ้านชายควน   ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา  จ.สงขลา

4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 6  บ้านหัวควน   ต.สำนักแต้ว  อ.สะเดา  จ.สงขลา

5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 3  บ้านประกอบออก  ต.ประกอบ  อ.นาทวี  จ.สงขลา

6.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 9  บ้านช่อนทอง  ต.ทับช้าง  อ.นาทวี  จ.สงขลา

7.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 4  บ้านน้ำเชี่ยว  ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

8.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 5 ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา

9.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 4 บ้านหาดทราย ม.6 ต.ธารคีรี  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา

10.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 5  ต.ธารคีรี   อ.สะบ้าย้อย   จ.สงขลา

11.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 9 บ้านควนตะแบก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

12.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ต.ลิพัง   อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

13.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 14 บ้านสันติราษฎร์   ต.ปะเหลียน   อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

14.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 8  บ้านส้านแดง ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

15.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 4  บ้านลำปาด  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

 

          โรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 

จำนวน  10  โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 2 บ้านตันหยงกาโบย   ต.ปูยู   อ.เมือง   จ.สตูล 

2.โรงเรียนบ้านเกาะยาว

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว   ต.ปูยู   อ.เมือง   จ.สตูล 

3.โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง   จ.สตูล 

4.โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย   ต.เกาะสาหร่าย   อ.เมือง   จ.สตูล

5.โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงอุมา  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง   จ.สตูล

6.โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงกลิง  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมืองสตูล   จ.สตูล

7. โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลัง   ต.ตำมะลัง   อ.เมือง   จ.สตูล 

8.โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

ที่ตั้ง  :  หมู่ที่ 5   ต.ละงู   อ.ละงู   จ.สตูล

9.โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง

ที่ตั้ง  : หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย   อ.เมือง   จ.สตูล

10. โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน (บูโหลนเลและบูโหลนดอน)

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านเกาะบูโหลน   ต.ปากน้ำ   อ.ละงู   จ.สตูล